בלאָג

<קסמל class="table-convert-div" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 348.788px; border-color: #ffffff;" border="0"> <טבאָדי> <טר style="height: 88px;"> <טד style="width: 47.1658%; height: 88px;">

די לעצטע <01>span 12001112_02><01B>1>01>שפּאַן 1232201201>

<טר style="height: 43.4375px;"> אויג.17, 2022 <טר style="height: 43.4375px;"> 2022 ITES עקסהיביטיאָן איז געהאלטן אין <טר style="height: 43.4375px;"> שענזשען היינט <טר style="height: 43.4375px;"> <טר style="height: 43.4375px;"> <טר style="height: 43.6px;">

<קסמל class="table-convert-div" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 335.601px; border-color: #ffffff;" border="0"> <טבאָדי> <טר style="height: 109.088px;"> <טד style="width: 57.9824%; height: 109.088px;">אויג.10, 2022 <טר style="height: 56.625px;"> 2022 ITES עקסהיביטיאָן איז געהאלטן אין <טר style="height: 56.625px;"> שענזשען היינט <טר style="height: 56.625px;"> <טר style="height: 56.6375px;">

<קסמל class="table-convert-div" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 111.953px; border-color: #ffffff;" border="0"> <טבאָדי> <טר style="height: 40px;"> <טד style="width: 56.6188%; height: 22.3906px;">אויג.10, 2022 <טר style="height: 40px;"> 2022 ITES עקסהיביטיאָן איז געהאלטן אין <טר style="height: 40px;"> שענזשען היינט <טר style="height: 40px;"> <טר style="height: 40px;">